مهندسی شیمی۸۹ دانشگاه شیراز (ChE)
آخرین مطالب
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 75601
چهارشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1389 :: 12:09 :: نویسنده : محمد

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا

چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا

****
چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید

چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا

****
زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه

که جان را و جهان را بیاراست خدایا

****

زهی شور زهی شور که انگیخته عالم

زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا

****
فروریخت فروریخت شهنشاه سواران

زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا

****
فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم

ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا

****
ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون

دگربار دگربار چه سوداست خدایا

****
نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم

چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا

****
چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل​ها

غریبست غریبست ز بالاست خدای

****
خموشید خموشید که تا فاش نگردید

که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا

( جلال الدین محمد بلخی_ مولانا)