مهندسی شیمی۸۹ دانشگاه شیراز (ChE)
آخرین مطالب
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 75822
چهارشنبه 7 دی‌ماه سال 1390 :: 08:34 :: نویسنده : آقا سید مرتضی

منت خدای را عزوجل که زن را قندو عسل قرار داد. همو که ازدواجش موجب محنت
است و به طلاق اندرش مزید رحمت. هر لنگه کفشی که بر سر ما می خورد مضر
حیات است و چون مکرر فرود آید موجب ممات. پس در هر لنگه کفش دو ضربت
موجود و بر هر ضربت آخی واجب.
مرد همان به که به وقت نزاع
عذر به درگاه نساء آورد
ورنه زنش از اثر لنگه کفش
حال دلش خوب به جا آورد

ضربت لنگه کفش، لاحسابش هم از راه رسیده، و جیب شوهر بدبخت را به قیچی
خیاطی درآورده و حقوق یکماهه او را به بهانه جوئی بخورد.

شوهر و نوکر و بد بخت و فلک درکارند
تا تو پولی به کف آوری و ماشین بخری
شوهرت با کت و شلوار پر از وصله بود
شرط انصاف نباشد که تو مانتو بخری